• Förmån av fria taxiresor under pandemin

  Förmån av fria arbetsresor värderas normalt till marknadsvärdet. Skatteverket anser dock att det under coronapandemin finns skäl att värdera förmånen av fria arbetsresor med taxi till motsvarande kostnad för kollektivtrafik....Läs mer »

  2020-07-02

  Övrigt

 • Utökat stöd vid sjukdom

  Riksdagen har beslutat om förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättningen för den första sjukdagen för anställda....Läs mer »

  2020-07-02

  Beslut

 • Omställningsstöd – beslut

  Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp....Läs mer »

  2020-06-22

  Beslut

 • Uppsägning var framprovocerad

  Arbetsdomstolen ansåg att en anställds uppsägning berodde på arbetsgivarens beteende och att det därför kunde jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Eftersom det inte fanns saklig grund för uppsägningen dömdes arbetsgivaren att betala skadestånd....Läs mer »

  2020-06-17

  Rättsfall

 • Stöd för korttidsarbete på 80%

  Riksdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete ska bli mer generösa. Stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning under maj–juli. Arbetsgivaren ska bara behöva stå för en liten del av kostnaden för minskningen....Läs mer »

  2020-06-01

  Beslut

 • Omställningsstöd

  Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett förslag till omsättningstöd riktat till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp....Läs mer »

  2020-05-25

  Förslag

 • Utökat stöd vid sjukdom

  Regeringen föreslår förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättningen för den första sjukdagen för anställda....Läs mer »

  2020-05-12

  Förslag

 • Sommarjobbande ungdomar

  Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare....Läs mer »

  2020-04-28

  Övrigt

 • Krispaket med mer pengar till korttidsarbete

  Reglerna om korttidsarbete behöver bli mer generösa. Därför har regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna nu kommit överens om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning. Arbetsgivaren ska bara behöva stå för en liten del av kostnaden för minskningen....Läs mer »

  2020-04-20

  Förslag

 • Korttidsarbete

  Rikdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete utökas. Beslutet innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen....Läs mer »

  2020-04-06

  Beslut

 • 100% av vinsten i periodiseringsfond

  Riksdagen har beslutat att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att näringsidkare som har drabbats hårt till följd av coronaviruset får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr....Läs mer »

  2020-04-06

  Beslut

 • Corona – ytterligare krispaket

  Regeringen har nu föreslagit ytterligare ett krispaket. Denna gång är det fokus på småföretagen. Regeringen konstaterar att Coronaviruset medfört störningar i leverantörskedjor, stora effekter på både efterfrågan och utbud, uppskjutna investeringar mm. ...Läs mer »

  2020-03-27

  Förslag

 • Konkurs och företagsrekonstruktion i spåren av Corona

  Ett företag som är på obestånd kan i värsta fall försättas i konkurs. Företaget kan också efter beslut i tingsrätten få möjligheten att genomföra en rekonstruktion istället för att försättas i konkurs. I den här artikeln beskriver vi först konkursförfarandet och sedan hur en företagsrekonstruktion går till....Läs mer »

  2020-03-24

  Övrigt

 • Korttidspermittering

  Regeringen föreslår att reglerna om korttidsarbete utökas. Förslaget innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen....Läs mer »

  2020-03-23

  Förslag