• Dubbel bosättning

  Jag har en kund som bor och driver sitt företag i Göteborg. Nu ska hon flytta till sin särbo i Skåne, och kommer därefter att veckopendla till Göteborg för arbetet i sitt företag. Hon kommer därför att ha kvar sin bostad i Göteborg. Kan reglerna om dubbel bosättning användas här? ...Läs mer »

  2024-04-23

  Frågor & svar

 • Sommarjobbande ungdomar

  Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare. ...Läs mer »

  2024-04-22

  Övrigt

 • I vårproppen intet nytt?

  Regeringens vårproposition har nu presenterats. Tyvärr finns det inte många intressanta förslag att rapportera om inom våra områden...men vi gör ett försök. ...Läs mer »

  2024-04-22

  Förslag

 • Permanentbostad ger väsentlig anknytning

  Efter utlandsflytten behöll makarna sin permanentbostad som fritids- och övernattningsbostad. Behåller man bostaden även efter utflyttning är det enligt Högsta förvaltningsdomstolen en tungt vägande faktor vid bedömningen om en person har väsentlig anknytning. Även utlandsvistelsens längd har betydelse för bedömningen. ...Läs mer »

  2024-04-22

  Rättsfall

 • Snart dags för semestertider

  Nu är det snart dags för semester och för dig som är arbetsgivare är det viktigt att planera i tid inför att dina anställda ska vara lediga. Här ger vi dig några tips och råd på vad du bör tänka på för att lyckas med semesterplaneringen. ...Läs mer »

  2024-04-22

  Övrigt

 • Avdrag för resor – anställning och enskild firma

  Jag är anställd som redovisningskonsult och tar min bil till och från arbetet några dagar i veckan. Jag bedriver även en enskild firma där jag tar bilen till verksamhetslokalen. Jag använder min privata bil och står för alla drivmedelskostnader själv. Jag ska göra avdrag för resorna i min inkomstdeklaration. Hur ska jag fylla i avdraget på inkomstdeklarationen? ...Läs mer »

  2024-04-08

  Frågor & svar

 • Outnyttjat underskott måste rullas varje år

  En enskild näringsidkare har ett underskott sedan tidigare år på 100 000 kr. Måste detta redovisas på rad R24 på blankett NE, eller kan man spara underskottet till ett senare år? Näringsidkaren skulle behöva visa en vinst i firman i år och det går om man inte behöver ta upp det outnyttjade underskottet....Läs mer »

  2024-04-08

  Frågor & svar

 • När startar första räkenskapsåret?

  Vilken dag räknas som den första dagen på räkenskapsåret i ett nybildat bolag? Är det dagen då stiftelseurkunden undertecknas, aktiekapitalet betalas in eller då bolaget registreras hos Bolagsverket? Vilket datum ska stå i årsredovisningen?...Läs mer »

  2024-04-08

  Frågor & svar

 • Ingen beskattning av dispositionsrätten

  Högsta förvaltningsdomstolen anser att uttagsbeskattning inte får grunda sig på enbart dispositionsrätten till en tillgång i inkomstslaget näring. Beskattningen måste grunda sig på att den faktiskt utnyttjas privat. ...Läs mer »

  2024-04-08

  Rättsfall

 • Semesterkostnader i bokföring och bokslut

  Enligt bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL) ska du i bokslutet boka upp semesterlöneskulder till de anställda. När semesterlönen sedan betalas ut ska du betala socialavgifter på beloppen. Enligt god redovisningssed ska du därför göra ett tillägg för socialavgifterna när semesterlöneskulden bokas upp. ...Läs mer »

  2024-04-08

  Övrigt

 • Född 1957 – nu kommer skatteåterbäringen

  De som är födda 1957 blev de stora skattemässiga förlorarna 2023. De hamnade liksom i kläm. För detta utlovades kompensation och förslaget om hur detta ska ske har nu hamnat på riksdagens bord. Dessutom föreslås en lagändring för att de som är födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt....Läs mer »

  2024-03-25

  Förslag

 • Regler för tjänsteresor

  Jag kommer att göra en hel del tjänsteresor i mitt nya arbete som försäljare. Min fråga är om jag inte är berättigad till traktamentsersättning då jag blir borta större delen av min arbetsdag. Om jag exempelvis börjar min resa klockan 7 på morgonen och kommer hem vid 18 tiden på kvällen, får jag då traktamente för en hel eller en halv dag? ...Läs mer »

  2024-03-21

  Frågor & svar

 • Takbeloppet vid uppskov gäller även gamla uppskov

  Veronica yrkade om uppskov med vinsten när hon sålde sin bostadsrätt. Sedan tidigare hade hon gamla uppskov, vilket innebar att taket för uppskov (3 miljoner kr) innebar att ca 4,5 miljoner kr skulle återföras till beskattning enligt Skatteverket. Veronica ansåg att detta stred mot retroaktivitetsförbudet i regeringsformen, en åsikt som dock inte delades av kammarrätten....Läs mer »

  2024-03-21

  Rättsfall

 • Skattereduktion för inventarier – återstående belopp att nyttja

  Var på inkomstdeklaration 1 ska vi ta upp det återstående beloppet för skattereduktionen på inventarier? Några av våra kunder kunde inte nyttja hela beloppet föregående år och vill istället göra det i årets inkomstdeklaration. Det ser ut som rutan (17:1) för inventarieköp inte finns kvar i årets inkomstdeklaration. ...Läs mer »

  2024-03-13

  Frågor & svar

 • Ingen förmån när VD gick mäklarutbildning

  Felicia – styrelseledamot och VD – fick en fastighetsmäklarutbildning betald av sin arbetsgivare. Utbildningen kostade ca 170 000 kr. Skatteverket såg en personlig levnadskostnad – en skattepliktig förmån som skulle beskattas – kammarrätten fann dock samband med verksamheten och nytta för företaget, inte en personlig levnadskostnad....Läs mer »

  2024-03-13

  Rättsfall

 • HFD – samfälligheter är inte momspliktiga

  För två år sedan meddelade Skatteverket att avgifterna till en samfällighetsförening är momspliktig omsättning. Sedan dess har Skatterättsnämnden prövat frågan vid flera olika tillfällen och i sina förhandsbesked kommit fram till samma slutsats som Skatteverket. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu dessa förhandsbesked, och slår fast att samfälligheters avgifter (utdebitering) till sina medlemmar inte är momspliktiga. ...Läs mer »

  2024-02-22

  Rättsfall

 • Ingen moms på medlemsinsats i ekonomisk förening

  Högsta förvaltningsdomstolen har överraskande ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och slår fast att det inte ska vara moms på medlemsinsatsen i en ekonomisk förening. Inte ens i föreningar som driver olika slags anläggningar, exempelvis ett bredbandsnät....Läs mer »

  2024-02-22

  Rättsfall

 • Flytta ROT-avdrag mellan makar

  När vi anlitade hantverkare för att göra ROT-arbeten på vårt hus angav vi bara mitt personnummer istället för både mitt och min makes. Skattereduktionen har därmed bara blivit registrerad på mig och min skatt räcker inte för att vi ska kunna utnyttja ROT-avdraget fullt ut. Kan vi korrigera detta i efterhand? ...Läs mer »

  2024-02-19

  Frågor & svar

 • Bilförmån för närstående

  En fåmansföretagare funderar på att låta bolaget leasa en bil men eftersom det är hustrun som kommer att köra bilen, vill han att hon ska beskattas för bilförmånsvärdet. Men det fungerar väl inte? Hon är inte delägare och tar inte ut någon lön. ...Läs mer »

  2024-02-19

  Frågor & svar