Inget momslyft för konstateljé

Kammarrätten godkände inte momslyft vid uppförandet av en konstateljé. Byggnaden hade inte anpassats för verksamheten och hade karaktär av privatbostad.

Momslyft vid uppförande av byggnad

Bedriver man momspliktig verksamhet får man normalt lyfta moms på sina kostnader. Däremot är det inte tillåtet att lyfta moms på utgifter som hör till stadigvarande bostad. Vid uppförande av en byggnad i anslutning till en privatbostadsfastighet uppstår därmed frågan om byggnaden anses vara hänförlig till den momspliktiga verksamheten – eller om den är att anse som privatbostad.

Enligt HFD (Högsta förvaltningsdomstolen) bör det i vissa fall gå bra att lyfta moms trots att byggnaden är av bostadskaraktär. Två villkor måste då vara uppfyllda, nämligen att:

  • byggnaden/byggnadsdelen på något sätt har anpassats till verksamheten, och
  • verksamhetslokalerna är klart avskilda från bostadsdelen.

Konstateljé på privatbostadsfastigheten

Ulrika var konstnär och bedrev sin verksamhet i en uppförd ateljé på samma fastighet där hennes fritidsbostad finns. Den uppförda byggnaden var ca 30 kvm och fristående placerad bakom bostadshuset. Ateljén hade anpassats för verksamhetens behov genom placering av fönster och ljuspunkter för att skapa bra arbetsyta. Eftersom hon jobbade med akvarellmåleri fanns ett behov av vatten och därför fanns bland annat en arbetsbänk med vatten och avlopp.

Ulrika yrkade avdrag för moms för uppförandet av ateljén med ca 250 000 kr.

Skatteverket godkände dock inte momslyftet. Ulrika hade inte kunnat visa att någon momspliktig försäljning hade skett i ateljén och hade därmed svårt att styrka kopplingen av förvärvet till verksamheten. Skatteverket ansåg dessutom att byggnaden hade karaktär av privatbostad eftersom det var fullt möjligt att bo där och att Ulrika heller inte genomfört några särskilda anpassningar för verksamheten.

Privatbostad enligt förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten konstaterade att Ulrikas verksamhet under de senaste åren var av mindre omfattning. Därmed har Ulrika, i enlighet med Skatteverkets beslut, inte kunnat visa att byggnaden inte använts för något annat än verksamheten.

Ateljén är utrustad med bland annat toalett, dusch och diskbänk. Spis och ugn saknas men en portabel induktionshäll finns. De anpassningar som gjorts är placering av fönster, spotlights mm. Förvaltningsrätten anser dock att detta inte är tillräckliga verksamhetsanpassningar. Byggnaden var därmed att anse som stadigvarande bostad och ingen moms fick lyftas.

Inget momslyft enligt kammarrätten

Ulrika överklagade till kammarrätten som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Därmed fastslogs Skatteverkets beslut om att inte medge momslyft.

Domen har ännu inte överklagats och vinner laga kraft i slutet av juni.

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1006-1007-24