Den frivilliga momsskyldigheten utreds

Regeringen har tillsatt en utredare för att se över reglerna om frivillig momsskyldighet vid lokalhyra. I första hand ska det redas ut om den frivilliga momsskyldigheten ska omfatta fler situationer än idag – bland annat när uthyrning sker till en hyresgäst som inte bedriver momspliktig verksamhet.

Därtill ska det utredas om de svenska reglerna om justering av momsavdrag (tidigare jämkning), mot bakgrund av den s.k. Sögård-domen (C-787/18), är förenliga med EU-rätten samt om frivillig momsskyldighet kan vara möjlig vid fastighetsförsäljning.

Utredningen ska alltså bland annat analysera och bedöma:

  • effekterna av en möjlighet till frivillig momsskyldighet då hyresgästen inte bedriver momspliktig verksamhet,
  • hur de svenska reglerna om justering av avdrag för investeringsvaror (tidigare jämkning) ska ändras för att vara förenliga med EU-rätten, och
  • effekterna av en möjlighet till frivillig momsskyldig vid överlåtelse av fastigheter och huruvida det är lämpligt att införa en sådan möjlighet.

Enligt dagens regelverk har en hyresvärd möjlighet att göra ett frivilligt momsinträde under förutsättning att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet. Inträdet görs genom att hyresvärden fakturerar med moms. Om en hyresgäst inte skulle bedriva momspliktig verksamhet, eller om denna upphör, kan hyresvärdens rätt till momslyft begränsas.

Detta innebär att en fastighetsägare i många fall avstår en momsbefriad hyresgäst som t ex ideella föreningar – då en uthyrning till momspliktiga hyresgäster är mer fördelaktigt. Beroende på vad utredningen kommer fram till kan det alltså ges utökade möjligheter för hyresvärdar att momsbelägga lokalhyran.