Minnesgåva som överstiger gränsbeloppet

Vi ska ge en anställd en minnesgåva på hennes 50-års dag. Hon vill köpa en cykel för 17 500 kr. Kan vi komma överens om att hon själv betalar 2 500 kr och att arbetsgivaren står för 15 000 kr? Eller påverkar det skattefriheten?

Svar:

Ja, om den anställde själv lägger till överskjutande belopp går det bra att ge något som sammanlagt kostar mer än gränsbeloppet. Huvudsaken är att företaget inte betalar mer än gränsbeloppet (minnesgåva 15 000 kr). Om företaget överstiger gränsen är gåvan skattepliktig från första kronan.

Mer information om Gåvor till anställda finner du i vår Faktabank.