Rekord i antal konkurser

Upplysningscentralen, UC, har kommit med ny konkursstatistik som visar på nya rekordnivåer. Under april månad ökade konkurserna med hela 68% jämfört med samma period i fjol.

Ökningen gäller för samtliga av de tio största branscherna. Exempelvis så ökade information och kommunikation (där IT-konsulttjänster ingår) med 167%, hotell- och restaurang med 74% och byggnadsindustrin med 54%. Den bransch som hade flest konkurser var dock bevakning och fastighetsservice som ökade med 185%.

Enligt UC visar statistiken att det är allt fler större företag som har gått i konkurs den senaste tiden. Faktorer som bidrar till att företagen går i konkurs är att vissa branscher är drabbade av ekonomisk brottslighet samt att många har svårt att betala tillbaka pandemianstånden. Under pandemiåren fick närmare 16 600 svenska företag anstånd med arbetsgivaravgifter och skatt motsvarande 38,2 miljarder kr. En tiondel av anstånden är ännu inte återbetalda och enligt UC:s riskklassificering löper dessa företag också stor risk för konkurs.