Solarium är inte skattefri friskvård

Arbetsgivaren kan skattefritt erbjuda sina anställda motions- och friskvårdsförmån som är av mindre värde och enklare slag. För att ett friskvårdsbidrag ska uppfylla kravet på mindre värde ska det enligt Skatteverket uppgå till högst 5 000 kr (inklusive moms) per anställd och år.

Motion av enklare slag kan exempelvis vara gymnastik, styrketräning, bowling, tennis, fotboll och aerobics.

Förutom enklare slag av motion kan arbetsgivaren erbjuda annan friskvård skattefritt. Enligt Skatteverket kan annan friskvård vara behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga besvär i exempelvis axlar och nacke som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom kroppsmassage och andra kroppsbehandlingar kan annan friskvård av enklare slag även vara kostrådgivning, information om stresshantering och så kallad kontorsmassage. Behandlingar som är skönhetsvård omfattas inte av reglerna om skattefri friskvård.

Skatteverket har i ett ställningstagande (8-2855680) prövat frågan om solarium kan vara skattefri friskvård. Att sola solarium är enligt Skatteverkets uppfattning inte något som i första hand är avstressande eller som syftar till att förebygga besvär som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete, utan ska snarare främst ses som skönhetsvård. Solarium kan alltså inte vara sådan annan friskvård av enklare slag som är skattefri.