Lantbruksfastighet i arv

Jag har ärvt lantbruksfastighet och undrar vad som händer skattemässigt. Får jag ta över sparad räntefördelning? Vad händer med värdeminskningsavdrag och outnyttjade underskott?

Svar:

Vid benefika fång (t ex arv, gåva och bodelning) tar mottagaren över de skattemässiga restvärdena för fastigheten och anses ha gjort de värdeminskningsavdrag som den förre ägaren har gjort. Sparad räntefördelning får tas över, men inte outnyttjade underskott. Underskotten får bara utnyttjas av dödsboet i form av slutligt underskottsavdrag. Om dödsboet inte har någon möjlighet att utnyttja underskottsavdraget faller det bort.