Riktåldern för pension – 67 år 2030

2022 beslutades att åldersgränsen för pensionsuttag ska kopplas till den så kallade riktåldern för pension från 2026. Då kommer alla olika åldrar i pensionssystemet att regleras per automatik utifrån vår beräknade livslängd, och alltså inte kräva reglering via politiska beslut.

Riktåldern för pension fastställs varje år, sex år innan riktåldern ska tillämpas. Därför har regeringen nu fastställt riktåldern för pension för 2030 till 67 år. Det innebär alltså att riktåldern inte höjs 2030.

Riktåldern för pension fastställs alltså numera varje år, men det innebär inte att riktåldern kommer att höjas speciellt ofta, om prognoserna över vår beräknade livslängd stämmer.

Den första årskullen som har en fastställd riktålder för pension, är de som är födda 1960 (67 år). Hur riktåldern sedan förväntas utveckla sig, kan man finna på pensionsmyndighetens hemsida:

  • Född 1967 – första årskullen med 68 år som riktålder för pension. De kan tidigast ta ut allmän pension vid fyllda 64 år.
  • Född 1970 – riktålder för pension är 68 år, men de kan tidigast ta ut allmän pension vid fyllda 65 år.
  • Född 1981 – första årskullen med 69 år som riktålder för pension. De kan tidigast ta ut allmän pension vid fyllda 65 år.
  • Född 1984 – riktålder för pension är 69 år, men de kan tidigast ta ut allmän pension vid fyllda 66 år.
  • Född 1997 – första årskullen med 70 år som riktålder för pension. De kan tidigast ta ut allmän pension vid fyllda 66 år.
  • Född 2014 – där slutar prognosen, och de har också 70 år som riktålder för pension. De kan tidigast ta ut allmän pension vid fyllda 67 år.

Uppgifterna ovan är som sagt endast en prognos över hur riktåldern för pension kommer att utveckla sig.