Anställa sommarjobbare?

Funderar du på att anställa ungdomar för sommarjobb? Då finns det en del att tänka på. Bland annat detta:

-Barn under 13 år får i stort sett inte jobba förutom i undantagsfall som inom familjen eller lättare arbete som trädgårdsarbete

-Äldre barn mellan 13-15 år får jobba högst 7 timmar/dag och 35 timmar/vecka i ofarligt arbete och ska vara lediga minst fyra veckor i sträck på sommaren

-Ungdomar mellan 16-18 år får jobba högst 8 timmar/dag och 40 timmar/vecka

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller för alla anställda. Det spelar ingen roll vilken anställningstid som gäller eller om det kallas sommarjobb, feriearbete eller säsongsarbete. För ungdomar gäller alltså dessutom ytterligare begränsningar enligt bland annat Arbetsmiljöverket eller just din bransch.

För den som tjänar under 24 238 kr ska ingen skatt betalas. Om ungdomen vet redan innan arbetet påbörjas att gränsen inte kommer överskridas kan personen ansöka om ett intyg om att ingen skatt ska dras.

Som arbetsgivare behöver du lämna arbetsgivardeklaration om lönen under året uppgår till minst 100 kr. Gränsen för arbetsgivaravgifter är 1 000 kr.

Alla anställda (även sommarjobbande ungdomar) har rätt till semester. Om anställningen ska pågå högst tre månader kan du dock avtala om att den anställde inte ska ha semesterledighet. Då får den anställdes semesterersättning inkluderas i lönen.

I vår faktabank finns den viktigaste informationen samlad – läs mer om Sommarjobbande ungdomar i Faktabanken.