Inte betalt tillräckligt med skatt – ROT-avdrag

Jag kan inte nyttja hela mitt ROT-avdrag eftersom jag inte har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot. Hur hanterar jag det på min INK1?

Svar:

Om du inte har tillräckligt med skatt att avräkna skattereduktionen mot blir du återbetalningsskyldig för den del av den preliminära skattereduktionen som du inte har fått slutlig skattereduktion för.

I din inkomstdeklaration kommer det belopp som inte kan nyttjas påverka din skatteberäkning och beloppet ska återbetalas till Skatteverket. I skatteberäkningen kommer den del som du inte kan nyttja synas som en ”pluspost”.

TIPS!

Om din slutliga skatt inte räcker till för att nyttja ROT-avdraget kan det vara fördelaktigt att omfördela ROT-avdraget mellan makar och sambor som tillhör samma hushållsgemenskap, om det är möjligt.

Läs mer om ROT-avdrag i Faktabanken.