Besked om semesterförläggning

Hur långt i förväg måste arbetsgivaren meddela den anställde om dennes önskade semester beviljas?

Svar:

Arbetsgivaren måste lämna besked om förläggningen av semester senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl får beskedet lämnas senare, men minst en månad före ledighetens början om det är möjligt.