I vårproppen intet nytt?

Regeringens vårproposition har nu presenterats. Tyvärr finns det inte många intressanta förslag att rapportera om inom våra områden...men vi gör ett försök.

Förslag som kostar ca 17 miljarder kr

I årets vårproposition som regeringen nu har presenterat finns förslag som kostar staten ca 17,3 miljarder kr, vilket är en rejäl summa för att vara en vårproposition.

Detta till trots, så har vi väldigt lite att rapportera om – väldigt få förslag berör de områden vi rapporterar om – även om satsningarna som görs säkert är välbehövliga. Det handlar t ex om ca 6 miljarder kr till vården, 1 miljard kr till flyget, 1,5 miljarder kr till kriminalvården och 1 miljard kr för att återställa E6:an.

Ett par förslag vill vi dock nämna

Ett par förslag finns det dock som berör våra områden och som är generella plånboksfrågor. Vi vill därför rapportera om följande förslag:

  • 2 000 fler platser till yrkesvux då det råder brist på utbildade personer inom många yrken, samtidigt som arbetslsöheten förväntas öka. I samma satsning finns också ca 15 000 sommarjobb för ungdomar i kommuner med hög arbetslöshet.
  • Det tillfälliga tillägget till bostadsbidraget till ekonomiskt utsatta barnfamiljer förlängs till sista december 2024. Stödet beräknas nå ca 103 000 barnfamiljer/månad och innebär att tilläggsbidragets maximala belopp ökar till 2 100 kr/månad i stället för 1 325 kr/månad.

Hur mår Sverige? Vad väntar bakom hörnet?

Svensk ekonomi har befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2023 och väntas fortsätta vara det till och med 2025.

BNP bedöms öka med 0,7% 2024 och 2,5% 2025.

Lägre inflation (främst sjunkande priser på energi och drivmedel) och stigande löner väntas successivt förbättra det ekonomiska läget för hushållen under 2024.

Detta öppnar upp för räntesänkningar (fortsatt högt ränteläge under 2024) vilket väntas medföra att hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar ökar jämförelsevis snabbt 2025.

Läget på arbetsmarknaden väntas försämras ytterligare 2024, även 2025 väntas efterfrågan på arbetskraft vara förhållandevis låg. Antalet arbetslösa förväntas öka med omkring 40 000 personer i år.

Nedan kommer några nyckeltal från regeringen som visar utfallet 2023 och prognos för åren 2024–2027.

2023 2024 2025 2026 2027
BNP -0,2 0,7 2,5 3,2 2,4
Sysselsättning 1,4 -0,4 0,7 1,3 0,9
Arbetslöshet 7,7 8,3 8,4 7,8 7,6
KPI 8,5 3,1 0,8 1,6 2,1

Prop 2023/24:100