Skattereduktion för närståendes arbete?

Jag har anlitat min brors aktiebolag för att göra ROT-arbete på min bostad. Kan jag få skattereduktion på fakturan? Jag har dessutom planerat att installera solceller - vad gäller då om jag anlitar samma företag?

Svar:

För att ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete får inte arbetet utföras av dig själv eller någon närstående. Att bolaget ägs av en närstående går bra, men den som (faktiskt utför arbetet) får inte vara närstående. Det framgår av Inkomstskattelagen 67 kap 15§.

När det gäller skattereduktion för grön teknik, t ex vid installation av solceller, finns inte samma krav. Då ges skattereduktion även om du själv eller någon närstående utför arbetet.