Nytt Öresundsavtal för arbetspendlare

Sverige och Danmark nådde i början på maj en förhandlingsöverenskommelse om ett nytt Öresundsavtal. Överenskommelsen kommer främst att förenkla för pendlare att distansarbeta om man bor i Sverige men jobbar i Danmark. Det nya avtalet innebär en bättre fungerade arbetsmarknad och skapar fler jobb i Öresundsregionen.

I det nuvarande Öresundsavtalet finns en tremånadersregel som innebär att arbetspendlare normalt beskattas i det land där de arbetar, förutsatt att minst hälften av arbetet utförs där under varje tremånadersperiod. I och med att flexibiliteten och hemarbete ökade som en följd av Coronapandemin har det dock blivit svårare för pendlarna att tillämpa denna regel. I det nya avtalet ska tremånadersregeln ersättas med en årsregel. Det innebär att personer som normalt pendlar över Öresund, under mer flexibla former ska kunna utföra en del av sitt arbete i sitt bosättningsland, utan förändrad beskattningssituation. Denna flexibilitet ska även vara tillgänglig för offentligt anställda.

Både Danmark och Sverige granskar nu avtalet för att sedan kunna underteckna det under sommaren. Målsättningen är att avtalet ska träda i kraft 2025.