Semesterlöneskuld för ägaren

Jag sitter med ett bokslut och jag vill veta om jag måste boka upp semesterlöneskuld för ägaren i bolaget, på samma sätt som för anställda?

Svar:

Du kan boka upp en semesterlöneskuld för ägaren i bolaget. Många bokar dock slentrianmässigt upp en semesterlöneskuld på bolagets ägare, även om ingen semester tas ut. För ägaren är det ju frivilligt att ta semester när och om den själv vill. Du får dock aldrig boka upp en skuld som inte är verklig – tar ägaren aldrig ut semester, så är det ingen verklig skuld. Tar du upp en semesterskuld i bokföringen så måste alltså ägaren verkligen ta ut semester. Du får inte bara bygga på semesterskulden år från år för att minska det beskattningsbara resultatet.

För att företaget ska få göra en avsättning för semesterskuld krävs enligt Skatteverket att det

  • finns en förpliktelse för företaget att betala semesterlön
  • är sannolikt att företaget kommer att infria förpliktelsen.