3:12 – förenklade regler

Utredningen som de senaste två åren har utrett 3:12-reglerna har nu presenterat sina förslag (SOU 2024:36). Inriktningen för utredningen var bland annat att förenkla och förbättra reglerna för landets ca 540 000 personer som är delägare i fåmansföretag. Och vi kan konstatera att förslaget är positivt för de allra flesta.

Här är några viktiga delar ur utredningens förslag:

  • Förenklad beräkning av utdelningsutrymmen
  • Kapitalandelskravet (4%-spärren) och lönekravet slopas och att det bara blir en gemensam beräkningsregel.
  • Ingen förenkling av de komplicerade reglerna kring kvalificerade andelar, samma och likartad verksamhet, utomståenderegeln med mera.
  • En begränsning av närståendekretsen (syskonkretsen tas bort, anses inte längre som närstående)
  • Kvalificeringstiden (för karensbolag med mera) kortas med ett år.

De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2026.

Nu ska förslaget ut på remissrunda och sedan inleds lagstiftningsarbetet. Man bör dock vara medveten om att det kan komma många förändringar av utredningens förslag innan det slutliga förslaget hamnar på riksdagens bord.