Inkomstdeklaration för bostadsrättsförening

Vilken deklaration ska en bostadsrättsförening lämna om den inte bedriver någon näringsverksamhet? Föreningen har bara uthyrning av bostadslägenheter, inga lokaler och inget annat heller. Är det någon mer blankett förutom huvudblanketten som ska lämnas?

Svar:

Nej, enbart INK2 där föreningens företrädare skriver under och där uppgifterna för fastighetsavgift är förtryckta. Varken INK2R eller INK2S ska alltså lämnas in. Det är dock lämpligt att skriva siffran 0 i rutan för Överskott så att inte Skatteverket ställer en fråga i onödan.