Avdrag för resor – anställning och enskild firma

Jag är anställd som redovisningskonsult och tar min bil till och från arbetet några dagar i veckan. Jag bedriver även en enskild firma där jag tar bilen till verksamhetslokalen. Jag använder min privata bil och står för alla drivmedelskostnader själv. Jag ska göra avdrag för resorna i min inkomstdeklaration. Hur ska jag fylla i avdraget på inkomstdeklarationen?

Svar:

Avdrag för resekostnader får göras för den del som överstiger 11 000 kr. Det innebär att du inte får avdrag för de första 11 000 kr oavsett de verkliga kostnadernas storlek. Läs mer i Faktabanken om Resor till och från arbetet (arbetsresor).

Har du utgifter för resor både i din anställning och i din näringsverksamhet gäller beloppsgränsen bara en gång för de sammanlagda utgifterna. I första hand ska du minska utgifterna i inkomstslaget tjänst. Här följer ett exempel:

År 1 År 2
Resor till arbetet 7 000 12 000
Resor till verksamhetslokalen (näringsverksamhet) 5 000 5 000
Sammanlagda kostnader 12 000 12 000
Avdragsbegränsning 11 000 11 000
Du får dra av totalt: 1 000 6 000
Avdrag i tjänst 0 1 000
Avdrag i näringsverksamhet 1 000 5 000

För resor mellan bostaden och verksamhetslokalen gör du avdraget i R16 eller R22 i NE-bilagan. Där fyller du i din utgift minus 11 000 kronor.

För resor till och från arbetet vid en anställning ska du göra avdraget i inkomstslaget tjänst. Här fyller du i hela beloppet vid punkt 2.1 i Inkomstdeklaration 1 – du ska alltså inte minska beloppet med 11 000 kronor.