Dubbel bosättning

Jag har en kund som bor och driver sitt företag i Göteborg. Nu ska hon flytta till sin särbo i Skåne, och kommer därefter att veckopendla till Göteborg för arbetet i sitt företag. Hon kommer därför att ha kvar sin bostad i Göteborg. Kan reglerna om dubbel bosättning användas här?

Svar:

Nej, reglerna om dubbel bosättning gäller bara när man flyttar pga arbete. Motsvarande möjlighet finns inte när man flyttar från sin arbetsort till en annan ort av privata skäl. Däremot kan hon göra avdrag för hemresor (se Hemresor i Faktabanken) – en resa i veckan, om hon övernattar i Göteborg under veckorna.