Outnyttjat underskott måste rullas varje år

En enskild näringsidkare har ett underskott sedan tidigare år på 100 000 kr. Måste detta redovisas på rad R24 på blankett NE, eller kan man spara underskottet till ett senare år? Näringsidkaren skulle behöva visa en vinst i firman i år och det går om man inte behöver ta upp det outnyttjade underskottet.

Svar:

Underskott från föregående beskattningsår ska dras av (IL 40 kap 2 §). Någon möjlighet att avstå från avdrag för att spara underskottet till ett senare år finns inte. Underskottet ska alltså redovisas på rad R24 på NE.