Utskick av momsdeklarationer upphör

Idag är det ca 96% av företagen som lämnar sina momsdeklarationer digitalt. Under 2023 skickade Skatteverket ut momsdeklarationer på papper till närmare 2,3 miljoner företag och av dem var det bara 250 000 pappersdeklarationer som användes.

Som en del av arbetet med att digitalisera Skatteverkets tjänster kommer det automatiska utskicket av momsdeklarationer på papper att upphöra från och med inlämningen i maj i år.

Fördelen med att lämna deklarationen digitalt är enligt Skatteverket att det blir färre oavsiktliga fel då det finns hjälpfunktioner i tjänsten. Företaget kommer också att få en kvittens på att deklarationen är inlämnad.

Idag används pappersutskicket av många som en påminnelse och Skatteverket kommer därför att utveckla en påminnelsefunktion i samband med att utskicken upphör.

Vill man även i fortsättningen ha sin momsdeklaration utskickad på papper kan man gå via e-tjänsten Beställ blanketter på skatteverket.se.