Täthetskontroll av byggnad ger inte ROT

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att en täthetskontroll av en byggnad inte är ett arbete som ger rätt till ROT-avdrag.

Fråga till Skatterättsnämnden

Felicia skulle anlita ett byggföretag för att åtgärda fel och brister i en byggnads isolering. Felen hade uppkommit när man renoverat och gjort en tillbyggnad.

Efter att dessa arbeten hade gjorts, ville Felicia kolla så att arbetet var fackmannamässigt utfört, och tänkte därför anlita ett annat företag för att genomföra en täthetskontroll av byggnanden.

Denna kontroll sker genom att en lös ram med en styr- och reglerbar fläkt sätts in i en dörröppning till huset. Efter att alla ventiler och den öppna spisen tätas skapas ett undertryck med hjälp av fläkten. Luftflödet mäts och ger ett mått på husets täthet. Samtidigt används en värmekamera för att ta reda på var det läcker in luft.

Frågan Felicia ställde till Skatterättsnämnden (SRN) var om denna kontroll var ett ROT-arbete som ger rätt till skattereduktion.

SRN – inget ROT-arbete

SRN kom fram till att Felicia inte hade rätt till skattereduktion då täthetskontrollen inte var ett ROT-arbete.

Motiveringen var att ROT-avdraget är en särskild skattereduktion, vilket talar för en restriktiv tillämpning, och att det framgår av förarbetena att endast åtgärder som kan ”hänföras till byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse” ger rätt till skattereduktion. Avsikten har inte varit att alla tjänsteleverantörer i byggkedjan ska omfattas av skattereduktionen, enligt SRN.

Felicia tog frågan till HFD

Felicia lät sig inte nöjas med beskedet från SRN, utan tog frågan till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) för ett avgörande.

HFD ansåg dock också att den beskrivna täthetskontrollen inte kan anses som sådant hushållsarbete (ROT/RUT) som ger rätt till skattereduktion.

HFD fastställde således förhandsbeskedet från SRN.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2677-17