FORA – månadsvis rapportering

Från och med 2024 ska lönerna för anställda arbetare rapporteras till FORA varje månad i stället för en gång per år. Normalt sett ska lönerna rapporteras senast sista dagen den månad som kommer efter utbetalningsmånaden, exempelvis ska lönen för mars rapporteras någon gång mellan 1 mars och 30 april. Lönerna för januari och februari gör man dock ett undantag för då de ska rapporteras senast den 31 mars.

Övergången till månatlig rapportering innebär några viktiga förändringar, exempelvis ska alla anställda arbetare oavsett ålder rapporteras och det kommer att finnas krav på person- och samordningsnummer vid rapporteringen. Läs mer på Foras hemsida.

Observera att lönerna för 2023 rapporteras som vanligt. Senast 31 januari ska lönerapporten vara Fora tillhanda för att de korrekta premierna ska kunna fastställas. Om företaget skickar in lönerapporten för sent utgår en förseningsavgift på 1 000 kr.