75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

Regeringen aviserade i budgetpropositionen om ett höjt tak för ROT-arbeten.

Förslaget har nu renderat i en lagrådsremiss och tanken är att taket för ROT-avdraget tillfälligt ska höjas och att det då tillfälligt ska införas separata tak för ROT- respektive RUT-avdraget.

Detta innebär att taket för ROT-avdraget ska vara 75 000 kr/person och taket för RUT-avdraget 75 000 kr/person under 2024.

Det ska jämföras med dagens regler där taket för ROT-avdraget är 50 000 kr och det gemensamma taket, för både ROT och RUT, uppgår till 75 000 kr/person.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2024 och upphöra att gälla vid utgången av december 2024. Det innebär att fram till 30 juni 2024 får högst 50 000 kr användas för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för ROT- och RUT-avdrag.

Denna tillfälliga höjning av ROT-taket har sin grund i att regeringen vill stötta byggbranschen i ett svårt ekonomiskt läge.

Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 960 miljoner kr under 2024.