Högtryck hos Kronofogden – stor ökning av antalet skuldsatta

Antalet skuldsatta har ökat i hela landet och i alla åldersgrupper. Den totala skulden hos Kronofogden är nu 119 miljarder kr – den högsta summan någonsin – en ökning med 17% jämfört med förra årsskiftet. På tio år har skuldberget vuxit med nästan 50 miljarder kr.

Vid årsskiftet var 417 248 personer registrerade hos Kronofogden, en ökning med 23 467 personer (6%) jämfört med föregående år. Det är den största ökningen sedan 1990-talet. Medianskulden per person låg vid årsskiftet på 78 800 kr.

De vanligaste skulderna är underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, skatteskulder och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.

Den åldersgrupp skuldskatta som ökat allra mest jämfört med förra året är de äldre. 55 906 personer som är 65 år eller äldre har skulder hos Kronofogden, en ökning med 9%.