Får semesterdagarna betalas ut i pengar?

Det är snart dags för semesterårsavslut och några av våra anställda vill få ut sina kvarvarande semesterdagar i pengar. Får arbetsgivaren betala ut dem i pengar?

Svar:

Normalt sett får arbetsgivaren inte betala ut den anställdes semesterdagar i pengar. Enligt semesterlagen ska den anställde få sin semesterlön i samband med ledighet. Det finns dock tre undantag när arbetsgivaren kan betala ut semesterdagarna i form av pengar:

  • den anställde avslutar sin anställning
  • arbetsgivaren byter semester- och intjänande år
  • den anställde har varit frånvarande under en lång period under uttagsåret och inte haft möjlighet att ta ut sin semester som exempelvis vid långtidssjukskrivning.