När ska momsen redovisas på en hyresfaktura?

Vi fakturerar våra lokalhyresgäster hyra en gång i kvartalet. I de flesta fall får vi betalt i förväg, men det händer även att betalningen sker några dagar in i hyresperioden. När ska momsen redovisas? Och när får hyresgästen lyfta momsen? Både vi och hyresgästen har faktureringsmetoden.

Svar:

När hyran betalas i förskott eller under pågående hyresperiod ska momsen redovisas respektive lyftas i den period betalningen görs.

Hyran för kvartalet januari–mars betalas 25 december. Momsen ska redovisas i perioden december (i momsdeklarationen 12 februari om det är ett mindre företag). Samma period gäller för hyresgästens momslyft.

Görs betalningen efter att den avtalade hyresperioden har gått ut anses tjänsten tillhandahållen den sista dagen i hyresperioden, och ska därmed redovisas (och får lyftas) i den period denna dag infaller om faktureringsmetoden tillämpas.

Hyran för kvartalet januari–mars betalas 5 april. Momsen ska redovisas i den period hyresperioden gått ut, dvs mars (i momsdeklarationen 12 maj om det är ett mindre företag).