Julbord till styrelsen?

Vi ska anordna en julfest för bolagets anställda där det kommer att bjudas på mat och underhållning. Nu undrar ägaren om även styrelsemedlemmarna får komma på festen – vad säger reglerna om representation för styrelsen?

Svar:

Ja, även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kan ta del av julbord och julfest skattefritt.

Skatteverket har i en nyhetsartikel (2023-11-22) besvarat frågor om julbord för personal. Där skriver de att både anställda och uppdragstagare, som styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, kan ta del av intern representation som julbord eller julfest.

Att styrelsemedlemmarna omfattas av personalvårdsförmåner som exempelvis skattefria gåvor har Skatteverket klargjort tidigare – och vi vet nu också definitivt att de omfattas av reglerna om intern representation och julbord.

Julbord omfattas av reglerna för representation. Representationsmåltider är inte avdragsgilla men kan bjudas på till de anställda utan förmånsbeskattning.