Reduktionsplikten för bensin och diesel sänks

Regeringen aviserade i budgetpropositionen att reduktionsplikten – inblandning av förnyelsebart bränsle i bensin och diesel – skulle minska rejält 2024.

Nu har propositionen (2023/24:28) om sänkt reduktionsplikt hamnat på riksdagens bord, och det är – som utlovat – rejäla sänkningar.

För 2024 föreslår regeringen att reduktionsplikten för både bensin och diesel ska vara 6%. Samma nivå ska också gälla för åren 2025 och 2026.

Enligt tidigare beslut skulle reduktionen göras enligt nedan:

  • 2024: Bensin 12,5% och diesel 40%
  • 2025: Bensin 15,5% och diesel 45%
  • 2026: Bensin 19% och diesel 50%

För 2023 är reduktionen på bensin 7,8% och diesel 30,5%

Regeringen vill också slopa de reduktionsnivåer som gäller för 2027–2030, och avser att återkomma med förslag om nya reduktionsnivåer för dessa år.

Anledningen till denna förändring är att man vill minska priset vid pump på bensin och diesel. Detta kommer att få störst effekt på dieselpriset.

Förslaget förväntas leda till att pumppriset blir ca 30 öre/liter lägre för bensin och ca 4 kr/liter lägre för diesel 2024 jämfört med 2023. Om reduktionsplikten skulle ökat enligt tidigare beslut, blir effekten vid pump (inklusive moms) ca 5,50 kr/liter diesel.

Effekten blir störst för företag då dessa beräknas förbruka 73% av dieseln och endast ca 18% av bensinen.

Förslaget beräknas också öka utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter och arbetsmaskiner med ca 5,2 miljoner ton 2024 och 6,7 miljoner ton 2026 jämfört med nuvarande lagstiftning.