Avdrag för kontor i hemmet – enskild firma

Jag driver en bokföringsbyrå och använder ett litet utrymme i min villa till kontor. Rummet är inrett med skrivbord, stol och bokhyllor. Får jag göra avdrag för lokal i egen bostad? Jag har även gjort inköp av möbler för att inreda rummet, får jag göra avdrag för inköpen i näringsverksamheten?

Svar:

Som enskild näringsidkare kan du inte ta ut hyra av dig själv om du bedriver verksamheten i din privatbostad, istället kan du få avdrag enligt schablon eller avdrag för de merkostnader som verksamheten medför. Läs mer om dessa avdrag i Faktabanken (Lokal i egen bostad).

Kostnaden för möblerna kan dras av i verksamheten (t ex skrivbord, stol och hyllor) om inköpen är avsedda att användas i verksamheten. Momsen kan däremot inte lyftas på möbler som är typiska för en normal bostad.