Hästbranschen – Skatteverket granskar

Skatteverket har sedan 2019 jobbat för en sundare konkurrens i hästbranschen.

Man har kontrollerat olika sorters hästföretag, t ex ridskolor, stall som säljer hästar och tränare. Från hösten 2021 och under hela 2022 har man haft fokus på hovslagare. Förutom kontroller, så har man också satsat mycket på informationsinsatser.

Men kontrollerna har visat på en bransch där det finns en hel del övrigt att önska när det gäller att redovisa intäkter, inte göra avdrag för privata kostnader och att sköta bokföringen.

Kontrollen omfattar 245 utredningar varav 72 hovslagare. När nästan alla utredningar är avslutade har 82% av hovslagarna och 71% av övriga aktörer fått ändrad skatt. Skatteverket hittade 26 aktörer (10%) där verksamheten var helt oredovisad.

Kontrollerna har gett ca 28 miljoner i skatter och avgifter till staten och hittills inneburit 57 brottsanmälningar där bristerna i redovisningen och skatteinbetalningarna var som störst.