TBE-vaccin till anställda

Kan en arbetsgivare erbjuda personalen att skattefritt vaccinera sig mot TBE? Företaget bedriver en handelsträdgård där det förekommer en hel del arbete utomhus och det kan finnas risk för fästingbett.

Svar:

Skatteverket har kommit med ett förtydligande gällande vilka förutsättningar som krävs för att en arbetsgivare ska kunna erbjuda anställda TBE-vaccination skattefritt. Det krävs att arbetsplatsen ska ligga i ett TBE-område, men det krävs också att det finns risk för fästingbett under arbetets utförande. Det är dock svårt att svara på frågan ”vad är ett TBE-område?” Det framgår nämligen inte av Skatteverkets förtydligande.

När det gäller vaccinationer rent generellt, säger Skatteverket att vaccination som betingas av tjänsten är skattefri. Det gäller t ex vaccination mot hepatit och kolera inför en tjänsteresa (vaccination av privata skäl, t ex inför semesterresa är skattepliktig). Även vaccination mot covid 19 och influensa är något som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefritt.