Bättre coronastöd till företagen

Coronaviruset har inneburit stora negativa effekter för många företag, och riksdagen har under drygt ett års tid tagit beslut som innehåller åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. De flesta av de nuvarande coronastöden gäller till 30 juni men regeringen och samarbetspartierna har meddelat att man avser att förlänga coronastöden till och med september.

Nu har finansutskottet riktat en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att man bör vidta åtgärder för att förbättra stöden till företag som drabbas av coronapandemins konsekvenser.

När det gäller omsättningsstödet skulle det kunna handla om att utvidga definitionen av fasta kostnader (så att t ex lönekostnader omfattas) eller av täckningsbidraget så att fler kostnader kan ingå när rätten till omställningsstöd beräknas. Regeringen måste samtidigt ta hänsyn till att det är viktigt att stöd kan betalas ut snabbt.

Vi får väl se om regeringen hörsammar uppmaningen och tar fram förslag i denna riktning.