Resa med egen bil eller taxi till arbetet under coronapandemin

Vi har under pandemin valt att betala anställdas bilresor till och från arbete för att de ska slippa trängsel i kollektivtrafiken. Hur ska vi hantera denna ersättning? I vissa fall har vi även betalat för taxiresor när de anställda inte har tillgång till egen bil. Ska de anställda beskattas för dessa resor?

Svar:

Om ni som arbetsgivare har valt att ersätta era anställda för resor till och från arbete ska den ersättningen hanteras som lön. Taxiresorna ska tas upp som förmån. Normalt ska förmånen värderas till marknadsvärdet men under pågående pandemi får förmånen värderas till motsvarande kostnader för resande med kollektivtrafik. Detta gäller dock inte för anställda som saknar möjlighet att använda kollektivtrafik.

Eftersom de anställda fått ersättning för resorna av arbetsgivaren kan inget avdrag göras i inkomstdeklarationen.