180-dagars prövningen slopas

För att inte fler människor ska bli av med sin sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning, har regeringen beslutat om att tillfälligt stoppa de så kallade 180-dagarsprövningarna.

Det innebär att man även efter dag 180 ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos sin arbetsgivare, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till och med att man har varit sjukskriven i ett år.

Efter ett års sjukskrivning görs bedömningen mot normalt förekommande arbete. Men om den som är sjukskriven fått sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av covid-19 finns det fortfarande möjlighet att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete.

Ändringen gäller retroaktivt från 21 december 2020 till dess att den lagändring som regeringen föreslagit för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft, 15 mars 2021.