Covid-19 prov är skattefri förmån

Skatteverket har fått frågor om anställda ska förmånsbeskattas om arbetsgivare bekostar provtagning för att kontrollera om de har eller har haft sjukdomen Covid-19. Svaret har man nu presenterat i ett ställningstagande (dnr 8-305660).

Skatteverket konstaterar att provtagning som arbetsgivare bekostar för att ta reda på om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen inte ska tas upp till beskattning.

Covid-19 har klassats som en samhällsfarlig sjukdom. Skatteverket meddelar därför att provtagningen är skattefri för anställda. Detta gäller oavsett om avsikten med provtagningen är att konstatera om den anställda vid provtagningstillfället är sjuk eller om avsikten är att kontrollera om den anställda bär antikroppar mot sjukdomen.

Vad gäller då för näringsidkare? Ja, Skatteverkets ställningstagande bygger på att detta är en åtgärd som arbetsgivaren vidtar i form av förebyggande behandling, något som faller inom begreppet företagshälsovård. Och även om näringsidkare inte är anställda inom sina verksamheter, så får de göra avdrag för sådana kostnader, varför svaret – skattefriheten – även torde gälla dessa.