Deklaration och bidrag

Hur ska momsfria bidrag (t ex stöd för korttidsarbete) redovisas på blankett NE för en enskild näringsidkare med anställda? Ska bidraget redovisas i ruta R2 medan resten av verksamheten, som är momspliktig, redovisas i ruta R1?

Svar:

Om den verksamhet stödet avser är momspliktig ska stödet redovisas i ruta R1, trots att det inte är momspliktigt.

Bidrag som avser en momsfri verksamhet redovisas i ruta R2.