Moms på vidarefakturering

Jag ska vidarefakturera en kund för kostnader som jag har haft för flygbiljetter och hotell i samband med en utbildning hos kunden. Ska jag lägga moms på dessa kostnader?

Svar:

Eftersom det är dina egna kostnader för flygbiljetter och hotell så är dessa kostnader normalt underordnade din tillhandahållna tjänst, dvs de är i det här fallet enbart kostnadskomponenter i ditt tillhandahållande av utbildningstjänsten. Därmed är det samma momssats på allt du fakturerar för denna tillhandahållna tjänst, även den del som ska täcka dina kostnader för flyg och hotell.

Om kunden däremot beställt en flygresa och en hotellövernattning som kunden själv ska utnyttja ska du vidarefakturera dessa tjänster med just den/de momssatser som gäller för flygresan/hotellövernattningen.

Och skulle det rent av vara kundens egen kostnad, t ex en flygresa och hotellövernattning för en av kundens anställda – och som du bara gjort ett utlägg för, skulle du hantera detta som en fordran på kunden. Du fakturerar i så fall utan moms och skickar med en kopia av originalfakturan/kvittot till kunden så att denne kan lyfta ingående moms enligt dessa underlag.