AGI och kontrolluppgift

Vi har en anställd som vi löpande lämnat månadsuppgifter för i arbetsgivardeklaration på individnivå. Nu i januari upptäcker vi att vi missat att redovisa bilförmånsvärdet för honom. Kan vi lämna en kontrolluppgift med värdet istället för att göra rättelser av arbetsgivardeklarationerna?

Svar:

Nej, man kan inte lämna in både AGI och KU10 på en och samma anställd, utan måste skicka rättelser av arbetsgivardeklarationerna. Skulle en arbetsgivare ändå skicka en kontrolluppgift kommer det att föranleda en förfrågan från Skatteverket (för att utreda vad som ska gälla).