25% moms på inträde till lekland

Högsta förvaltningsdomstolen anser att det ska vara 25% moms på inträde till lekland eftersom det handlar om lek och inte idrottslig eller fysisk träning.

Lek eller idrottslig verksamhet?

Ett bolag driver anläggningar för lek, sport och rörelse riktade till barn och ungdomar. Entréavgift till anläggningen tas ut för besökare mellan 1 och 17 år. Bolaget har tidigare lagt på 25% moms på entréavgifterna eftersom verksamheten bestått av lek. Bolaget menar nu att anläggningen har utvecklats och att det nu rör sig om utövande av idrott, vilket innebär att det ska vara 6% moms på entréavgifterna.

Anläggningen har anpassats för olika idrottsgrenar och det finns flera olika stationer på anläggningen som består av t ex bollsporter av olika slag, cross-fit, cykling, gymnastik, hinderbana, klättring, löpning, parkour, balansträning, hoppkuber, prickskytte, skumgummigrop och trampoliner. Bolaget avser att ha en utbildad instruktör vid varje station.

Bolaget vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och undrade om bolagets verksamhet kan betraktas som idrott och beläggas med 6% moms eller om det ska betraktas som lek med 25% moms.

Idrottslig verksamhet

En tjänst som innebär att någon bereds tillfälle att utöva idrott är en idrottstjänst. Tjänster som har omedelbart samband med den idrottsliga verksamheten räknas också som idrottstjänster om tjänsterna omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) räknas tillträde till en trampolinpark och en paintballanläggning som idrottslig verksamhet. Därför ska det vara 6% moms på entréavgifterna till dessa.

25% moms enligt SRN

Enligt SRN är de flesta av stationerna lek-och nöjesvarianter av idrott. Det huvudsakliga syftet med anläggningen är därmed inte att ge barnen möjlighet att utöva sport och fysisk träning. SRN ansåg därför att det ska vara 25% moms på entréavgifterna (SRN 14-18/I). Bolaget överklagade förhandsbeskedet till HFD.

HFD höll med SRN

HFD konstaterade att det av rättspraxis framgår att det krävs att aktiviteterna kan anses vara idrottslig eller fysisk träning för att de ska omfattas av den låga momsen. Det räcker alltså inte att besökarna på anläggningen ägnar sig åt fysisk aktivitet.

Utifrån bolagets uppgifter om anläggningen och dess verksamhet ansåg HFD att det i det aktuella fallet huvudsakligen rör sig om lek och inte idrottslig eller fysisk träning. HFD kom fram till att det ska vara 25% moms på entréavgifterna till anläggningen. HFD fastställde därmed SRN:s förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen 3078-19