Enskild egendom

En av mina klienter är gift. Vad skulle hända med hans företag om han och hans fru skulle skilja sig? Kommer företaget att ingå i bodelningen och kan han på något sätta skydda företaget inför en bodelning?

Svar:

Vid en bodelning mellan makar ska tillgångar som är giftorättsgods ingå i bodelningen. All egendom som makarna äger är giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Om en av makarna äger ett företag ska det alltså som huvudregel ingå.

Egendom kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Genom äktenskapsförordet ändras inga ägarförhållanden mellan makarna utan det är endast ett avtal som relegerar vilken egendom som ska ingå i en eventuell bodelning. Så vill din klient att företaget inte ska ingå i en bodelning måste makarna alltså upprätta ett äktenskapsförord.

För att ett äktenskapsförord ska vara gällande måste det registreras hos Skatteverket. En originalkopia av äktenskapsförordet som båda makarna har undertecknat ska skickas till Skatteverket.

Observera att även om företaget är enskild egendom ärver den efterlevande maken företaget om din klient går bort (under förutsättning att det inte finns några särkullbarn). Vill din klient att den efterlevande maken inte ska ärva företaget som är enskild egendom måste han upprätta ett testamente.