Missa inte att anmäla ordförande i föreningen!

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar ska registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Denna anmälan ska göras senast 31 december 2019. Om inte en anmälan kommit in senast då så gör Bolagsverket en anteckning om att föreningen saknar en registrerad ordförande. Anteckningen kommer att synas på föreningens registreringsbevis.

Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar anmäler enklast sin ordförande via verksamt.se. Övriga föreningar enligt ovan ska anmäla ordförande med blanketten Ändringsanmälan, nr 914. Anmälan via verksamt.se kostar 700 kr och anmälan via blankett kostar 1 000 kr.