Nollad bilförmån i AGI

Vi har en del kunder som betalar sin bilförmån genom nettolöneavdrag. Tidigare fanns det en ruta på kontrolluppgiften som hette ”betalt för bilförmån” men den kan jag inte hitta i AGI-rapporteringen. Vad jag läst mig till så ska man ta upp bilförmånsvärdet (bilförmån minus nettolöneavdraget) i ruta 013. Våra kunder betalar dock hela bilförmånen via nettolöneavdrag.Måste vi skriva en nolla i den rutan eller behöver man inte göra något alls?

Svar:

Skatteverket vill att det ska stå en nolla i bilförmånsrutan (013). Då ser Skatteverket att det i grunden finns en förmån, men att den nollas genom att den anställda betalar för den.