Förmån av fri laddbox

Jag är fåmansföretagare och har en elbil som förmånsbil. Företaget har nu köpt en garageladdare (laddbox) och en extra laddkabel till bilen. Ska det räknas som extrautrustning som höjer förmånsvärdet?

Svar:

Nej, om laddutrustningen (laddbox och extra laddkablar) uteslutande används för förmånsbilen ska den enligt Skatteverket inte läggas till som extrautrustning vid bilförmånsberäkningen.