Betalningsskyldighet för felaktig moms

Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning om betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms.

Felaktig moms

När någon har angett ett felaktigt momsbelopp på en faktura eller liknande handling, är momsen feldebiterad.

Det kan exempelvis vara ett företag som av misstag debiterar moms på en försäljning av en vara eller en tjänst som är undantagen från moms eller har debiterat fel momssats.

Den som debiterar momsen är betalningsskyldig

Har felaktig moms angetts på en faktura eller liknade ska det felaktiga beloppet ändå betalas in till Skatteverket.

I den nya vägledningen vill Skatteverket förtydliga att man även blir betalningsskyldig om ett felaktigt momsbelopp angetts på en faktura eller liknande, trots att omsättningen ska beskattas i ett annat land. Detta kan exempelvis ske när en säljare av misstag har debiterat svensk moms där köparen i ett annat EU-land ska redovisa momsen (unionsinternt förvärv).

Betalningsskyldig vid självfakturering

När det gäller självfakturering kan säljaren bli betalningsskyldig även om det är kunden som faktiskt har utfärdat fakturan. Detta gäller om säljaren inte har ifrågasatt momsbeloppet på fakturan.

Ändras med kreditfaktura

Den som har blivit betalningsskyldig för en feldebiterad moms kan normalt ändra på detta genom att utfärda en kreditfaktura. Skatteverket kan efterge kravet på kreditfaktura om det finns särskilda skäl.

Exempel på feldebiterad moms

En fastighetsägare, som är registrerad för moms, hyr ut en lokal och lägger moms på fakturan trots att villkoren för frivillig momsskyldighet inte är uppfyllda. Momsen är därmed feldebiterad. Fastighetsägaren är ändå betalningsskyldig för den debiterade utgående momsen och ska betala in den till Skatteverket. Fastighetsägaren har dock möjlighet att rätta felaktigheten och återfå beloppet genom att utfärda en kreditfaktura.

Den ingående momsen får inte lyftas

Den som fått en faktura eller en annan handling med felaktigt debiterad moms har inte rätt att lyfta den ingående momsen i momsdeklarationen. Har man ändå lyft momsen måste en ändring göras när man får en kreditnota, om ingen rättelse har gjorts tidigare. När redovisningen av rättelsen ska ske beror på vilken momsredovisningsmetod köparen har. Redovisas momsen enligt faktureringsmetoden ska ändringen göras i den redovisningsperiod som kreditnotan tas emot. Om det är bokslutsmetoden som tillämpas ska rättelsen redovisas när betalningen sker eller i den sista redovisningsperioden för året.

Skatteverkets vägledningar