Överföring av p-fond vid ombildning

En enskild näringsidkare har ombildat sin verksamhet till ett aktiebolag. Hon har flera års avsättningar till periodiseringsfond men har inte möjlighet att föra över alla (då kapital saknas). Får man välja vilka fonder som ska föras över eller är det någon viss ordning som gäller? Vad gäller vid återföringen?

Svar:

Om man inte för över samtliga periodiseringsfonder är det de nyaste som anses överförda till aktiebolaget och de äldsta som ska återföras i den enskilda näringsverksamheten.

De periodiseringsfonder som övertas av aktiebolaget anses avsatta de beskattningsår som avsättningarna gjordes i den enskilda näringsverksamheten.