Beskattning av dispositionsrätt till fyrhjuling

Då ägaren hade oinskränkt dispositionsrätt till två fyrhjulingar, ville Skatteverket beskatta honom för denna förmån. Kammarrätten valde dock att beskatta värdet av endast en fyrhjuling.

Bolaget leasade två fyrhjulingar

Ett bolag leasade två fyrhjulingar. Dessa var uppställda vid ägarens, Charlies, bostad där bolaget också har sin lokal och lager. Tanken var enligt bolaget att dessa skulle användas för snöplogning, dvs arbetsredskap, och de fick inte framföras på allmän väg. Maskinerna kunde därför (enligt bolaget) enbart användas på bolagets arbetsplatser.

Skatteverket ville dock beskatta ägaren, Charlie, för dispositionsrätten till dessa fyrhjulingar. Ett beslut som Charlie överklagade för rättslig prövning.

Kammarrätten sänkte förmånsvärdet

Kammarrätten fann att det varit möjligt för Charlie (som företagsledare) att använda fyrhjulingarna och att han därmed haft dispositionsrätt till dem. Fyrhjulingar är sådan egendom som även om den köpts in till verksamheten, också lämpar sig väl för privat användning, enligt kammarrätten.

Då det inte finns något underlag i målet som visar vad det skulle ha kostat att hyra fyrhjulingarna, så är det bolagets faktiska kostnader som ska ligga till grund för arbetsgivaravgifter och beskattning.

Värdet hade dock beräknats för två fyrhjulingar, och då det inte framkommit att Charlie skulle haft något ytterligare värde av att ha privat tillgång till mer än en fyrhjuling, så ansåg kammarrätten att förmånsvärdet skulle beräknas för en (1) fyrhjuling.

Kammarrätten i Göteborg, 5449-17