Kontanter ger inte rätt till ROT avdrag

Regeringen vill nu att det ska krävas elektronisk betalning för att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT. Anledningen är att elektroniska betalningar försvårar ekonomisk brottslighet.

Enligt Skatteverket begärde företagen ut sammanlagt ca 14,5 miljarder kr för rut- och rotarbeten 2017, ca 13,9 miljarder kr betalades ut. Det betyder att Skatteverket 2017 vägrade utbetalningar om ca 600 miljoner kr – 150 miljoner kan kopplas till fusk.

Tanken är att denna förändring ska träda i kraft 1 januari 2019, och regeringen har nu lämnat ett förslag till lagrådet för att inhämta deras utlåtande.

Med elektronisk betalning avses en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.