Färre karensdagar i a-kassan

Riksdagen har beslutat att göra ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ändringarna innebär att antalet karensdagar minskas från 7 till 6. Syftet med att minska antal dagar är att öka den ekonomiska tryggheten för personer som blir arbetslösa utan att drivkraften att hitta ett nytt jobb minskas. Riksdagen anser således att 6 karensdagar är en rimlig avvägning mellan de intressen som försäkringen ska beakta.

De nya reglerna träder ikraft 2 juli 2018.