Vårpropositionen

Regeringen föreslår ökat solcellsstöd, elfordonspremie för eldrivna utombordsmotorer och ökat anslag för kontroller av personalliggare. Dessutom föreslås ändringar av uppskovsreglerna vid bostadsförsäljning på grund av betydande samhällsförflyttningar.

Sol och elfordon

Regeringen vill skjuta till extra pengar i år, 500 miljoner kr, för stöd till investering i solceller (och metangasreduceringsstöd). Anledningen är att installation av solceller ökar i rask takt, både bland privatpersoner och företag. Regeringen föreslår också att elfordonspremien ska utökas och även omfatta eldrivna utombordsmotorer.

Kontroll av personalliggare

Då ett antal nya branscher inom kort (med början 1 juli 2018) blir medlemmar av personalliggarfamiljen, vill regeringen öka årets anslag till Skatteverket så att kontrollen av personalliggare ska kunna utökas. Till detta får Skatteverket 7 miljoner kr.

Kiruna och Gällivare – underlätta uppskov

På skatteområdet föreslår regeringen särskilda uppskovsregler för bostadsförsäljningar som görs på grund av betydande samhällsförflyttning som föranleds av planerade yttre omständigheter. Orsaken till förslaget är de pågående samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare, där stora delar av samhällena ska flyttas på grund av gruvdriften. Förslaget innebär att den som säljer sin bostad under 2017–2027 i dessa fall ska kunna få uppskov även om det dröjer upp till sju år innan en ersättningsbostad anskaffas.